intrface forside
English

Foreningen intrface generalforsamling 29.2.2016, Aarhus Katedralskole

 

Dagsorden til generalforsamlingen i Foreningen intrface mandag 29. februar 2016, Aarhus Katedralskole

 

11.30 - 12.00: Rundvisning på Katedralskolen

 

12.00 - 12.30: Frokost

 

12.30 - 13.00:

§ Generalforsamling

§ Valg af dirigent

§ Formandens beretning

§ Kassererens beretning

§ Indkomne forslag – forslag om ændring af vedtægter

§ Eventuelt

Tema: Proces og økonomi i et godt udviklingsprojekt

13.00-13.30: Fem-minutters pitches fra udviklingsprojekternes forfattere

13.30-13.45: Summe ”pause” - vi vender de fire pitches med dem, vi sidder ved siden af

13.45-14.45:

Panel feedback: Det enkelte projekts ”hjemmeregion” lægger ud med feedback om, hvordan udviklingsprojektet passer i forhold til regionens indsatsområder, hvad der er godt ved udviklingsprojektet og hvordan det kan forbedres. Slots- og Kulturstyrelsen giver lignende feedback på hvert projekt især i forhold til hvordan det flugter med SKS’ indsatsområder.  Også de andre regioner giver deres vurdering af hvert udviklingsprojekt. Panelet vurderer og giver feedback på udviklingsprojekternes økonomi.

Diskussion med panelet: Sammen finder panel og GF deltagerne frem til 5-10 punkter, der kendetegner den gode ansøgning / det gode udviklingsprojekt, herunder en økonomi.

14.45 Pause - kaffe og the tages med til sidste del temamødet

15.00-15.50: Faciliterede partnerskabsmøder med regionalkonsulenter og Kulturstyrelsesrepræsentant som eksperter. Her tales der helt konkret om tænkte og planlagte udviklingsprojekter og hvordan de kan bringes i hus.

Formålet med eftermiddagens session er, at man går fra den med en klar viden om, hvad et godt udviklingsprojekt indeholder og hvordan man vinkler en ansøgning for at ramme plet i f t indsatsområder mm.

15.50: Evt. 

Hvor ved vi det fra? Rybners - Varde Museum - Konserveringscenter Vest .pptx (0,3 Mb)