intrface forside
English

Referat af intrface klyngemøde, Klynge Sjælland, den 4. maj 2015

klik her for stort billede
klik her for stort billede
klik her for stort billede

Mødet foregik på Vikingeskibsmuseet og tak til museet for at huse os. 


Som noget særligt ved dette klyngemøde talte deltagerne ikke alene medlemmer fra intrface men også gæster fra Roskilde Katedralskole, Museet for Samtidskunst, Himmelev Gymnasium og Næstved Gymnasium.

Som første punkt på dagsordenen fortalte Ole Puggaard kort om intrface foreningens aktiviteter herunder om klyngemøder, kurser og generalforsamling. Mødedeltagerne fik en kopi af konceptbrochuren, som bl.a. indeholder en kort præsentation af foreningens vedtægter, hvordan den er organiseret samt forslag til, hvordan partnerskabssamarbejde og undervisningsforløb kan organiseres. Ole henviste også til intrface.dk, hvor der kan hentes inspiration til undervisningsforløb under Undervisningsressourcer. 


Derefter gav Sally Thorhauge en kort introduktion til generic learning outcomes eller GLOer, som kan bruges som redskab og sprog i forbindelse med partnernes opstilling af læringsmål for undervisningsforløb, deres planlægning af undervisningsforløbets aktiviteter, deres pædagogiske og didaktiske overvejelser i f. m. undervisningsforløbet og når undervisningsforløbene skal evalueres. Medlemmer må gerne kontakte Sally, hvis man vil vide mere om modellen og hvordan den kan bruges. 


Næste punkt på dagordenen var et oplæg fra partnerskabet Midtsjællands Gymnasium og Vikingeskibsmuseet. Janne Gjerløv og Camilla Munch-Hansen fra gymnasiet fortalte om det Almen studieforberedelsesprojekt, som de sammen med museet er ved at udvikle. Fagene matematik, fysik, kemi, dansk, historie og billedkunst bidrager til forløbet, som indeholder spændende emner og opgaver om alt fra en dramatisering af en saga til udregningen af hvor meget myremalm, der skal bruges for at lave jern nok til de jernnagler, der skal bruges til at bygge et vikingeskib. Vi glæder os til at høre mere om dette inspirerende forløb samt om det forløb, som gymnasiet er i gang med at planlægge sammen med Nationalmuseet. 


Kl. 14.20 sharp ankom Mette, som er museumsformidler på Vikingeskibsmuseet og som tog os med på en rigtig interessant rundvisning, hvor vi blandt andet hørte om de aktiviteter og emner, som museet typisk tilbyder gymnasieelever. Mette understregede, at museet gerne bestræber sig på at efterkomme særlige ønsker og behov i f m undervisningsforløb. 

Efter rundvisningen hørte vi fra partnerskabet Roskilde Gymnasium og Rockmuseet. Bo Knudsen fra gymnasiet fortalte om, at musiklærerne på gymnasiet samarbejder med museet om udviklingen af et lydlaboratorium på museet. Mette Falk fra museet fortalte dels om et AT forløb, som var ved at blive udviklet, dels om et ressourcerum, som museet sammen med lærerne ved dette forløb var ved at udvikle til brug for AT forløbet. Vi glæder os til at høre mere om disse spændende projekter. 


Mødet rundedes af med en opfordring til medlemmerne om at komme til næste klyngemøde på Sjælland (onsdag, den 21. oktober) og til generalforsamlingen (mandag, den 17. august, Museum Østjylland i Randers). 

Tak til alle for jeres deltagelse og bidrag. 
Sally, Åbyhøj, 6.5.15