intrface forside
English

Partnerskabsmøde Egå Gymnasium og Steno Museet den 7. november 2008

Partnerskabet planlægger det første undervisningsforløb. Billederne er fra et møde på Steno Museet. 
 
 
 
 
Mødet foregår i Steno Museets foyer. I forgrunden ses en version af den franske fysiker Leon Foucaults (1819 - 68) berømte pendulforsøg fra 1851, som viser, at jorden drejer om sin egen akse.
Mødedeltagere: Lise, Line, Torben, Thomas, Hanne, Anna Karina(observatør) Cathrine, Sally (observatør).
Partnerskabet undersøger Steno Museets permanente udstilling "Verdensbilleder", som skal bruges ifm et almen studieforeberedelsesforløb i ni 1.g klasser på Egå Gymnasium.
Der diskuteres, hvordan udstillingen bedst kan indgå i almen studieforeberedelsesforløbet for 1.g'erne.
Se i øvrigt forløbet Verdensbilleder i rummet Undervisningsressourcer her på hjemmesiden. Se plancherne med forklarende tekst i Museumsting.