intrface forside
English
Tilbage

Horsens Gymnasium - Danmarks Industrimuseum

klik her for stort billede
Danmarks Industrimuseum i Horsens. En del af museet ligger i denne bygning, som er den gamle industribys tidligere elektricitetsværk. Bygningen er tegnet af arkitekt Viggo Norn og opført i 1906.
 
 
Klassetrin: 1.g
Studieretning: Ma A Fy B / Bi B
 
Forløb: Almen studieforberedelse (AT2)
Fag: historie, fysik, dansk, samfundsfag, museologi
Timeramme: 16 blokke á 90 minutter
Forløbstitel: Hvordan kan man fortælle industrialiseringsens historie?
Produkt: podcast som formidler en udstilling eller en genstand på museet
 
Her er projektbeskrivelsen for et almen studieforberedelsesforløb for 1.g, hvor det faglige personale på Danmarks Industrimuseum er gymnasielærernes partnere og elevernes ”eksterne” vidensbank, mens museet selv udgør forløbets fysiske ramme og indhold.
 
For hvert af forløbets fag er der et ”Plan og produkt” ark under materialer, hvor læreplansmål, materialer osv er beskrevet.  
 
Der kan planlægges enkelt- eller tværfaglige forløb eller dansk-historieopgave forløb ved at plukke i ”Plan og produkt” arkene og sætte dem sammen på ny.
 
Materialerne fra Danmarks Industrimuseum er et lille udpluk af de mange boglige ressourcer, som museet har, som kan tilpasses mange typer af forløb.
 
Materialer:
 
AT2 dokumenter - arbejdsspørgsmål, skemaer - findes her
 
Evaluering
Evalueringsspørgsmål findes samt sammenskrivningen af elevsvar til evalueringsspørgsmålene findes her
 
Audacity Beta 1.3 findes her. Programmet er egnet til at lave podcasts med.
Vejledning til Audacity 1.3 programmet findes her.
Danskfagligt udbytte ved brug af podcast findes her.
Undervisningens medialisering - læs her.
 
Lyt til elevernes podcasts i partnerskabets Udstillingrum i Galleri!