intrface forside
English

Emner

Emner er en liste af de emner, hvortil der er tilknyttet undervisningsforløb. Emnerne er ordnet i alfabetisk rækkefølge

Forløb

Alternativ årsprøve

Verdensbilleder / Alternativ Årsprøve

Arkitektur

Bygningens fortælling - fra Aristoteles til Carl Petersen

Arkitektur

Genius Loci - Stedets Ånd.

Arkæologisk metode og kemi

Fosfatprøve

Asger Jorn

Jorn og den spontan abstrakte proces

At afkode et museum - ikke afvise

At afkode et museum - ikke afvise det

AT innovation

AT innovation: Flere unge besøgende på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Videnskab på herregården

Atlantvolden ved Ringkøbing

Ballistik og Bunkere

Atombomben

Atombomben - og det der fulgte

bevaring i moser

Metaller fortæller

Biologisk mangfoldighed - i glas og ramme

Når naturen forandre sig - biodiversitet i bevægelse

Byen som tekst

Århus by som pensum

Byudvikling

Samfunds- og byudvikling i Skanderborg

Danks-historie opgaven

Mellemkrigstiden

Danmark i 1800-tallet

Hvad kan man lære om 1800-tallet i Den Gamle By og hvordan formidles historien?

Dansk national romantik og P.C. Skovgaard

Danmark dejligst - hvordan?

Den industrielle revolution i Horsens – med fokus på den teknologiske udvikling.

Den industrielle revolution i Horsens – med fokus på den teknologiske udvikling.

Design

Poul Kjærholm

Designhistorie

Tingene fortæller historien

Energi og gas.

Energi og gas.

Fodbold

Var fodbold en arbejdersport?

Folkelige bevægelser i DK ca. 1870-1920 – udbredelse –metoder-holdninger.

AT8 i 3g: Folkelige bevægelser i DK ca. 1870-1920 – udbredelse –metoder-holdninger.

Forløb: Intro i Historie

Intro i Historie

Formidling af tysk fotokunst

Uwe Wölcke - tysk fotokunst formidles af tyskhold på Industrimuseet

Globalisering og kulturmøder

Globalisering og kulturmøder
Senmoderne Fortællinger i Tekst og Billeder.

Herregårdsliv og formidling

Herregårdsliv og formidling

Historie og åndshistorie på de danske herregårde

En herskabelig død

Historiebevidsthed

Kærlighed og familieliv

Hvad Er Kunsten værd?

Hvad Er Kunsten værd?

Hvad er perspektiv?

Perspektiver

Identitet og sprog

Identities

Illerup Ådal - lokalhistorien lige rundt om hjørnet

Illerup Ådal

Industrialisering

Hvad kan man lære om industrialiseringen på Danmarks Industrimuseum, og hvordan formidles industrialiseringen? (2009-2010)
Hvordan formidles historien om industrialiseringen på Danmarks Industrimuseum? (2008-2009)
Hvordan formidles industrialiseringen til en 4.klasse?
Industrialiseringen - globalt og lokalt

Industrialiseringen i Viborg

Da Viborg blev moderne

Jens Søndergaard

Jens Søndergaard og museet i det senmoderne samfund

Kildesamling

Hjemmets arne - om boligforhold ca. 1875-2000 (Horsens)
Lokalhistorie: Skanderborg og omegn

Knogleundersøgelse

Biologisk antropologi - knogleundersøgelse

Kronologiforløb i dansk og historie på stx

Forløb og idekatalog med inddragelse af Museum Lolland-Falster.

Kulturarv

Kulturarv - hvad er det og hvem bestemmer?

Kulturarv og Innovation.

Kulturarven og Dens Mysterier

Kulturdebat

Kunsten og Kunstmuseets Rolle: Hvad kan kunsten/kunstmuseet – i samfundet og for den enkelte?

Kulturmøder

Kulturmøder
Migrationsfortællinger

Kulturrevolution i Danmark efter 1945

TV’S BETYDNING I Danmark – historisk kulturelt og sociologisk (specielt med hensyn til familien) - ca.1960-88
Ungdomsoprør i Struer, i Danmark, i verden

Kunstmuseet i undervisningen

Hvordan laver man en kunstudstilling?
Løbende integration af kunstmuseets tilbud i billedkunst-undervisningen. Fordybelse i særligt emne: ”Selviscenesættelse”.

Kuratering

Udstillingsprincipper i Teori og Praksis.

Landbrug og vandmiljø

Landbrug og vandmiljø

Ligestillingsproblematikken 1968-2011

Femø Kvindelejr i mikrohistorisk perspektiv

Lokalhistorie og teknologi

Bedsteforældre - interviews

Mangefacetteret historieforløb

Magtens bolig - Herregårdens rolle i samfundet
Magtens bolig - Herregårdens rolle i samfundet

Markedsføring til museets hjemmeside

Lommevideo til Holstebro Kunstmuseums hjemmeside

Metode

Metodeforløb om Vikingetiden

Middelalderens forestillingsverden og cisterciensernes klosterideal

Øm Kloster

Modernisme, dekonstruktivisme og det stedsspecifikke i arkitekturen

Modernisme, dekonstruktivisme og det stedsspecifikke i arkitekturen

Museet som virksomhed

Museet som virksomhed

Museologi

Museum - hvad er det?

Museumsformidling af lyd

Museumsformidling af lyd

Museumsintroduktion

HF på Museum - "museologi light"
Museet som sted

Museumssafari i Skanderborg

Dansk identitet og nationale symboler

National identitet

National identitet

Overgreb og voldtægt. Kønsroller som en historisk kontruktion.

Det er ikke din skyld!

Performanceteater/Site Specifik og Vanitas

At performe om døden i en udstilling

POPUP: Krigen 1864 Nationalt og Lokalt

Krigen 1864

Renæssancen

Verdensbilleder - renæssancen

Renæssancen - Jagten på Nykøbing Slot

Renæssancen - Jagten på Nykøbing Slot - Historie og Matematik

Romantikken – nationalfølelse og natursyn

Kulturlandskaber - naturlandskaber i romantikken

Sampling

Indsigt & Udsyn

Samtidskunst

Samtidskunst & Vanitas

Selviscenesættelse

Selviscenesættelsens genrer i senmoderniteten med inddragelse af immateriel kulturarv

Skibsteknologi i vikingetiden

”Lokalhistorisk vikingetid – med fokus på vikingeskibets teknologi”

Skjern Å

Konsekvenser af udretning og tilbagesnoning af Skjern Å

Skjern Å-området

Livet ved Skjern Å i fortid, nutid og fremtid

Skulpturer og vitalisme

Det skulpturelle udtryk og Vitalismen

Struer I verden (fælles tema)

10. klasses brobygning i Historie og dansk

Trediverne

Årsprøve 1a 2012 4/7-7/7: trediverne

Tørv (kemi og biologi)

Tørvens historie, kemi og biologi

Udstillingstekster

Byens Puls

Vanitas i stilleben, salmer og Istanbul

Hvad har vanitas og hüzun med mig at gøre?

Vikingetid (grundforløb)

Østersøen i vikingetiden

Vikingetid i Danmark

Hvad kan man lære om Vikingetiden og ringborgene på Vesthimmerlands Museum, samt i gymnasiefagene matematik og historie – og hvordan formidles denne v

Vikingetiden

Vikingetiden og deres skibe